Natječaji i oglasi

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

Obavijest građanima o radu gradske uprave

U skladu s Uputom za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 7. svibnja 2020, zbog trenutne i promjenjive epidemiološke situacije u zemlji zbog borbe protiv bolesti COVID-19, molimo građane koji imaju potrebu za komunikacijom sa službama gradske uprave Grada Kaštela da svoje predstavke i upite šalju putem e-maila odnosno da kontaktiraju službenika telefonom  te da ukoliko nije nužno ne dolaze u prostore gradske uprave.

Za vrijeme trajanja epidemije obavljat će neposredni rad sa strankama uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez prisutnosti iste.

Kontakti službenika dostupni su na Internet stranici Grada Kaštela https://www.kastela.hr/adresar

U zgradi gradske uprave stranke su obvezne nositi zaštitnu masku.

Ovim putem podsjećamo sve na važnost pridržavanja uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-preporuke/