Natječaji i oglasi

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

Misa u čast fra Bernardinu Sokolu

Misa u čast mučenika fra Bernardina Sokola, održat će  u subotu  28. rujna 2019. s početkom u 8 sati, u Župnoj crkvi Sv. Jurja u Kaštel Sućurcu. Uz sućuračkog župnika don Ivana Delića, sudjelovanje u misnom slavlju najavljeni su u ime Provincije Sv. Jeronima  u Zadru gvardijan samostana Sv. Ante iz Splita fra Anzelmo Stulić  i fra Bernardin Škunca .