Natječaji i oglasi

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

Ministrica poljoprivrede otvorila radove u ribarskoj luci na Brižinama

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković službeno je otvorila radove na izgradnji i uređenju ribarske luke na Brižinama, projektu vrijednom 45 milijuna kuna kojim će se izgraditi dodatni objekti, urediti obala i povećati kapacitet prihvata brodova.

- Za ovaj projekt iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo osigurano je 36 milijuna kuna. Svjedoci smo brojnih kritika da se desetljećima u Hrvatskoj nije ulagalo u ribarstvo i ribari se često žale na postojeću infrastrukturu - kazala je Vučković.

Nedostatak vezova, opreme za hlađenje i slično, tek je maleni dio onoga što radnicima nedostaje.

-Sada je odobreno šest projekata, dva u Istri, na Rabu, Ugljanu, Gaženica i kao najjužniji projekt Brižine. No to nije sve, jer uskoro kreće novo programsko razdoblje i ja se nadam da je ispred nas period od jedno desetak godina istinskog ulaganja u ribarsku infrastrukturu - obećala je Vučković.

- Uređenjem ove luke povećat će se kapaciteti, dobit ćemo 12 vezova, bit će saniran podmorski i nadmorski dio obalnih zidova, izgradit će se objekt za privremeno skladištenje svježe ribe i opskrbu ledom te za servis ribarskih mreža i skladištenje ambalaže, osigurat će se sanitarno-higijenskih uvjeti za posade, urediti prometnica te zelenilo. Luka će pružiti i jedan ekološki benefit jer će se tu moći zbrinjavati otpad koji nastaje uslijed ribarenja, a s druge strane imat ćemo i jaču električnu mrežu čime će se smanjiti emisija štetnih plinova u atmosferi – kazao je o projektu ravnatelj Lučke uprave Split Vice Mihanović.

Važnost ove luke na gospodarskoj sceni Splitsko – dalmatinske županije i grada Kaštela istaknuli su župan Blaženko Boban te kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović navodeći kako je trebalo dugi niz godina kako bi se realizirao ovaj projekt, koji će u Kaštela donijeti najmoderniju i najopremljeniju luku na području Jadrana.

Prema najavama radovi će trajati godinu dana.