Natječaji i oglasi

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

Izložba Petra Jakelića u Muzeju grada Kaštela

U izložbenom prostoru dvorca Vitturi u Kaštel Lukšiću večeras s početkom u 19:30 sati bit će otvorena izložba slikara i grafičara  Petra Jakelića koja će predstaviti radove malog formata nastale od 1961. do 2018. godine.

Slikarstvo Petra Jakelića od samog je početka  suglasje neonadrealističkih strujanja, s kojima se susreo za vrijeme studija  krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina,  i klasičnog, lirskog realizma i simbolizma. To pokazuju i dosad neizlagani mali formati,  nastali od 1961. do 2018. Ove male slike nastale u pedesetsedmogodišnjem rasponu  privilegij su i zanimljivost.  Za izložbu je odabrano sedamdeset šest radova  rađenih su u različitim tehnikama, u kojima ćemo prepoznati  vrsnog crtača, grafičara i slikara s jasnom pozornošću prema métijeru.   Tematske podloge i motiviku desetljećima  crpi iz imaginarnog  i simboličnog svijeta odrastanja  u Prugovu u Dalmatinskoj zagori,  mediteranske kulture i klasične mitologije. U Jakelićevim fantazmagoričnim   prikazima često možemo prepoznati  geografske i simbolične "sudare"  surove i tajanstvene  Zagore i razigranog i obećavajućeg Mediterana.  Osim u motivici, u kojoj  često spaja folklornu ikonografiju  i mitologiju, simboliku izražava  i bogatom kromatikom. 

Izložbu organizira Muzej grada Kaštela, a pratit će je katalog s reprodukcijama izloženih djela te tekstom  autorice izložbe, muzejske savjetnice Mirele Vujević Duvnjak.