Natječaji i oglasi

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

Edukacija o odvajanju otpada

U sklopu projekta „Otpad ili smeće – sve od tebe kreće“, koji se sufinancira iz Kohezijskog fonda EU, udruga za edukaciju građana – UZEG, organizira javnu tribinu s edukacijom o odvajanju otpada na kućnom pragu za stanovnike Kaštela , koja će se održati u ponedjeljak, 11. studenog, u 17 sati u prostorima društva Bijaćka vila, kod PZ kaštelacoop u Kaštel Starom.

Svi koji se odazovu pozivu na edukaciju imati će priliku dobiti odgovore na pitanja  kako spriječiti nastajanje otpada, kako ponovno upotrijebiti otpad, kako reciklirati te na druga pitanja vezana  uz temu odvajanja otpada, što uz ekološku osvještenost građana dovodi i do štednje u dijelu režija svakog domaćinstva.

Uz građane na edukaciji će sudjelovati i predstavnici gradske komunalne tvrtke Zeleno i modro te Grada Kaštela, a za sve sudionike edukacije bit će osiguran i simbolični poklon.