Četvrtak
20.09.2018

MO Kaštel Stari

Adresa: Ulica kneza Višeslava 4 
21216 K. Stari

Predsjednik MO Kaštel Stari je Ivan Udovičić
Mob. 091/901-5446


Članovi Vijeća Mjesnog odbora Kaštel Stari:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS

1. IVAN UDOVIČIĆ
2. DORIS ČIČEK
3. JOSIP MATAS
4. MARKO BILIĆ
5. IVANA IVANKOVIĆ
6. RENATO ĐIKIĆ

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositeljica liste: Marinka Parčina

7. MARINKA PARČINA