Subota
22.09.2018

MO Kaštel Štafilić

Adresa: Obala kralja Tomislava 11
21217 K. Štafilić,

Predsjednik MO Kaštel Štafilić je Ante Botić

Ante-Botić-dipl.oec_.

Mob: 099 214 8364

 

 

Članovi Vijeća Mjesnog odbora Kaštel Štafilić:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS

1. NENAD PERA
2. MARIJA JURAS
3. ŽELJKO PLAZONIĆ
4. ANTE BOTIĆ
5. VINKA KUZMANIĆ
6. JEAN BILUŠ-GAGIĆ

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA SOCIJALNO -LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

7. TUGOMIL – JURE ZEKAN