Menu2/Prostorni planovi grada/Urbanistički planovi uređenja/UPU Kaštel Novi – Kaštel Stari

UPU Kaštel Novi – Kaštel Stari

Listopad 2014.

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rudine (UPU br.5)