Menu2/Prostorni planovi grada/Urbanistički planovi uređenja/UPU Kaštel Kambelovac - sjever

UPU Kaštel Kambelovac - sjever

Prosinac 2015.

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Kaštel Kamelovac - sjever (UPU br.11)