Menu2/Prostorni planovi grada/Urbanistički planovi uređenja/UPU Kaštel Kambelovac centar 2

UPU Kaštel Kambelovac centar 2

Prosinac 2015.

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Kaštel Kambelovac Centar 2 (UPU br. 13)