Menu2/Prostorni planovi grada/Urbanistički planovi uređenja/UPU Kaštel Gomilica sjever

UPU Kaštel Gomilica sjever

Prosinac 2015.

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Kaštel Gomilica sjever (UPU br.15)