Menu2/Prostorni planovi grada/Urbanistički planovi uređenja/UPU Giričič

UPU Giričič

prosinac 2010.

Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja Giričić – (UPU br.17)

TEKSTUALNI DIO – Odredbe za provođenje