Što se može financirati iz EU fondova?

Što se može financirati iz fondova Europske Unije u razdoblju 2014.-2020.?

Djelatnosti koje se mogu financirati moraju se uklapati u jedno od 11 tematskih cjelina koje su predviđene:

1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

2. Povećanje pristupa, korištenja i kvalitete informacijskih i komunikacijskih tehnologija

3. Povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (za ERDF), poljoprivrednog sektora ( za EAFRD) te ribarskog i akvakulturnog sektora ( za EMFF)

4. Podupiranje prijelaza na niskougljično gospodarstvo u svim sektorima

5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizikom

6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa

7. Promicanje održivog transporta i otklanjanje čepova u ključnim mrežnim infrastrukturama

8. Promicanje zapošljavanja i podupiranje mobilnosti radne snage

9. Promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva

10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

11. Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovite javne uprave