Kako do EU fondova?

1.    Informirajte se o mogućnostima financiranja

Sva područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima koji se nazivaju operativni programi, a obuhvaćaju primjerice: poljoprivredu, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu, dobro upravljanje, znanost, istraživanje i razvoj, ulaganje u poduzetništvo, zdravlje, informacijske i komunikacijske tehnologije, promet, okoliš, energetiku te infrastrukturne i druge projekte.

2.    Pretražite natječaje i pronađite odgovarajući za Vaš projekt

Na web portalu www.strukturnifondovi.hr možete pretraživati natječaje koji       su trenutno otvoreni kako biste pronašli onaj koji odgovara Vašem području interesa te provjerili možete li financirati svoj projekt. Koristeći razne filtere natječaje možete pretraživati prema području, vrsti prijavitelja, tipu natječaja, ali i prema drugim kategorijama.

Na koji način prijaviti projekt i u kojem obliku, određeno je natječajnom dokumentacijom koja je objavljena uz svaki natječaj. Najvažniji dokumenti su Upute za prijavitelje, koje sadrže apsolutno sve informacije potrebne za prijavu projekta: aktivnosti koje se financiraju, potencijalne prijavitelje, rokove i ostale uvjete.

Ukoliko među otvorenim i najavljenim natječajima niste pronašli onaj koji odgovara Vašem projektu, svakako provjerite i Indikativni godišnji plan natječaja gdje možete pregledati trenutno planirane natječaje do kraja ove godine.

3.    Dobro proučite i pripremite natječajnu dokumentaciju

Nakon što ste sigurni da ste pronašli odgovarajući natječaj, potrebno je dobro proučiti svu natječajnu dokumentaciju i priložene obrasce te pripremiti projektni prijedlog prema uputama zadanim u preuzetim obrascima.

Opišite kratko, jezgrovito i jasno svoj projekt i ciljeve koje želite njime postići, imajući na umu krajnji cilj projekta i specifične ciljeve koji se moraju realizirati na putu njegova ostvarenja. Definirajte zašto je baš Vaš projekt važan i zašto je baš njega potrebno sufinancirati. Vašoj argumentaciji u prilog govore što jasnije iskazani očekivani rezultati projekta, koji daju rješenja konkretnih problema uslijed provedbe projekta, a što su ona brojnija i preciznije opisana, to je i projekt važniji.

Također, u natječajnoj dokumentaciji ponekad je potrebno definirati projektne partnere s kojima ćete provoditi projekt i ciljne skupine kojima je projekt namijenjen. Što je Vaš poslovni i financijski model jasniji, to je veća šansa za prihvaćanjem Vašeg projektnog prijedloga. U svakom trenutku provedbe projekta važno je znati na koga će i u kojoj mjeri posredno i neposredno utjecati Vaš projekt, kako bi se svakoj od navedenih skupina pridala potrebna pažnja i prilagodio pristup.

Nemojte zaboraviti da je jedna od vrlo važnih sastavnica svake natječajne dokumentacije troškovnik projekta, odnosno cjelokupna financijska konstrukcija projekta, sa svim kategorijama troškova i tipovima ulaganja.