Izbori za VMO 2018

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora 2018.

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kaštela
5. Obrasci za postupak kandidiranja
11. Obrasci za provedbu izbora
13. Kandidacijske i zbirne liste