< Povratak

Večeri popularnih klapskih pjesama

Večeri popularne klapske pisme Kaštela 2013. U organizaciji Grada Kaštela ove će se godine najvjerojatnije održati 20. srpnja u Kaštel Kambelovcu, a dogovoreno je i snimanje HTV-a. Riječ je o već tradicionalnom natjecanju ženskih, muških i mješovitih klapa, a pojedinosti o pravilima za prijave navedene su u natječaju objavljenom u Slobodnoj Dalamaciji i naNatječaj za Večeri popularne klapske pisme Kaštela 2013. - Klapa na natječaj prijavljuje obradu skladbe koja se oslanja na tradiciju suvremene dalmatinske pjesme, sa širokom slobodom pristupa u obradama (ne u jednostavnim prepjevima popularnih pjesama). - Skladbe koje se prijavljuju na ovaj natječaj moraju biti obrađene isključivo za Večeri popularne klapske pismete ne smiju biti izvođene do samog festivala - Moguće je prijaviti samo one skladbe koje do sada nisu izvođene u Kaštelanskom điru - Klapa mora Organizatoru prijaviti naslov skladbe sa podacima o autoru glazbe, autoru stihova i obrađivaču najkasnije do 22.veljače 2013. godine. Moguće je prijaviti i rezervni naslov, a prijava se obavlja putem elektronske pošte. - Radnu audio snimku i dva primjerka partiture skladbe s podacima o obrađenoj skladbi (autor glazbe, autor stihova i obrađivač) treba dostaviti Organizatoru putem elektronske pošte najkasnije do 26. travnja 2013. godine. - Radna audio snimka mora biti snimljena u studiju ili putem kvalitetnog audio snimača (nekvalitetne snimke će biti eliminirane prije samog žiriranja) - Odabrane skladbe bit će izvedene uživo 20. srpnja (subota) 2013. godine. - Pravo nastupa ima najviše 12 pjevača, bez obzira radi li se o muškoj, ženskoj ili mješovitoj klapi, s obradama za klapsko a cappella pjevanje ili uz diskretnu uporabu akustičnih glazbala. - Organizator dodjeljuje obrađivačima tri nagrade žirija za obradu, a klapama tri nagrade žirija za izvedbu te tri nagrade po ocjeni publike. Prijave i radove slati na: veceri@kastela.hr