< Povratak

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela