< Povratak

Dokumentacija za provedbu javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području grada Kaštela

Dokumentacija za provedbu javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu na području grada Kaštela