UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Josipa Kurbaša Banovac, mag. ing. građ.
Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju

Ana Bedalov
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Petra Grgić
Savjetnica za prostorno uređenje i gradnju
Anita Lukač
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Petra Pilić
Savjetnica za prostorno uređenje i gradnju
Eugen Prnjak
Viši savjetnik za prostorno uređenje i gradnju
Željko Strize
Stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju
Kristina Tomaš
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Sanja Ursić
Stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju
Jelena Vlaić
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Radno vrijeme

Uredovno vrijeme za stranke: utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati
Pisarnica je na istoj adresi, prizemlje, soba br. 1, radi svakodnevno od 8 do 14 sati.
Poslovi vezani za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje odnose se samo za područje grada Kaštela.

 

Poslovi ovog Upravnog odjela odnose se na:

  • vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje (donošenje rješenja o općim stvarima i izdavanje uvjerenja i potvrda na temelju evidencije koju vodi Odjel),
  • izdavanje lokacijskih dozvola,
  • izdavanje lokacijske informacije,
  • donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice,
  • potvrđivanje parcelacijskih elaborata,
  • izdavanje građevinskih dozvola,
  • obavljanje tehničkog pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola,
  • potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje)

 

Uvid u predmete Grada Kaštela

U rubrici e-predmeti možete dobiti informacije u kojoj je fazi rješavanja vaš predmet.

Potrebno je upisati broj klase predmeta i pripadajuću šifru.

Građani koji su podnijeli zahtjeve na Protokol do 28.03.2013.g. a žele preko ovih stranica pratiti rješavanje svoga predmeta, trebaju se javiti na Protokol uz predočenje potvrde o predanom zahtjevu, kako bi dobili šifru svoga predmeta.
Građani koji nakon 28.03.2013.g. predaju zahtjev na Protokol odmah će dobiti potrebne brojeve klase i šifre.

 

Legalizacija

Informacije o svom predmetu u postupku ishođenja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade – postupak legalizacije, možete dobiti na fiksni telefon Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša: 021/ 205 – 209.

Ukoliko ste dobili obavijest da je Vaš predmet proslijeđen na rješavanje Agenciji za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, informacijama o postupanju predmeta možete pristupiti OVDJE.