< Povratak

VAŽEĆE KANDIDATURE ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH

Gradsko vijeće Grada Kaštela, 11. prosinca 2020. godine objavilo je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih i njihovih zamjenika, a krajnji rok za podnošenje kandidature je bio 25. prosinca 2020.godine. Odbor za izbor i imenovanja kao nadležno radno tijelo Gradskog vijeća, na 16. sjednici održanoj 27.siječnja 2021.godine, nakon otvaranja pristiglih kandidatura utvrdio da je pristiglo devet valjanih kandidatura te o istima sastavio Izvješće o provjeri formalnih uvjeta za izbor članova Savjeta mladih Grada Kaštela i njihovih zamjenika i Popis važećih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Kaštela i njihovih zamjenika.  

Gradsko vijeće će na prvoj sjednici nakon objave Popisa raspravljati o Izvješću i Popisu važećih kandidatura te će tajnim glasovanjem izabrati članove i zamjenike Savjeta mladih Grada Kaštela.