< Povratak

JOŠ DANAS PREDLOŽITE ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA KAŠTELA

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Kaštela i njihovih zamjenika objavljen je 25. listopada 2017.

Pozivaju se ovlašteni predlagatelji: udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 40 mladih s područja Grada Kaštela. Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu biti kandidirane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Kaštela koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Obavijesti u Slobodnoj Dalmaciji i Javnog poziva za isticanje kandidature, odnosno do 09. studenog 2017.

Detaljnije o uvjetima i načinu prijave potražite u priloženim dokumentima.