< Povratak

Još danas i sutra predložite kandidate za Savjet mladih Grada Kaštela

Još danas i sutra predložite kandidate za Savjet mladih Grada Kaštela

Još danas i sutra predložite kandidate za Savjet mladih Grada Kaštela. Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Kaštela i njihovih zamjenika objavljen je 02. siječnja 2018.Pozivaju se ovlašteni predlagatelji:udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 40 mladih s područja Grada Kaštela. Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih. Za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu biti kandidirane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Kaštela koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Obavijesti u Slobodnoj Dalmaciji i Javnog poziva za isticanje kandidature. Detaljnije o uvjetima i načinu prijave potražite u priloženim dokumentima.