< Povratak

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH ZA 2015.G.

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH ZA 2015.G.

Na temelju članka 19. stavak 6. Zakona o savjetima mladih ( “Narodne novine” broj 41/14) i članka stavak 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kaštela  (“Službeni glasnik Grada Kaštela” broj  10/14) Gradonačelnik Grada Kaštela objavljuje Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Kaštela za 2015. godinu.