< Povratak

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Kaštela za 2019. godinu

Na temelju članka 19. stavak 6. Zakona o savjetima mladih ( "Narodne novine" broj 41/14) i članka 23. stavak 4. Odluke o  osnivanju Savjeta  mladih Grada Kaštela  ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj  10/14 i 10/17) Gradonačelnik Grada Kaštela objavljuje Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Kaštela za 2019. godinu.