2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (21. srpnja 2021.g.)
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (20. listopada 2021.g.)
4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (15. prosinca 2021.g.)
5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (9.veljače 2022.)
6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (11. travnja 2022.)
7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (27. lipnja 2022.)
8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (25. srpnja 2022.)