2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KAŠTELA (21. srpnja 2021.g.)
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (20. listopada 2021.g.)
4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (15. prosinca 2021.g.)