7. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
G R A D S K O  V I J E ĆE

 

KLASA: 021-05/14-01/0001
URBROJ: 2134/01-01/3-13-1
K. Sućurac, 7. veljače 2014. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10 i 6/13) sazivam 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 13. veljače (četvrtak) 2014. g. u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici.  Za sjednicu predlažem sljedeći;

D n e v n i     r e d

1. Izvješće Mandatne komisije

2. Usvajanje Zapisnika sa 5. i 6. sjednice Gradskog vijeća

3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
–  Zaključak
–  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

5. Prijedlog odluke o sufinanciranju javnog prijevoza za građane
– Zaključak
– Prijedlog Odluke o sufinanciranju javnog prijevoza za građane

6. Prijedlog odluke o korištenju prostora u vlasništvu Grada Kaštela
– Zaključak
– Prijedlog Odluke o korištenju prostora u vlasništvu Grada Kaštela

7. Prijedlog odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Kaštela
– Zaklučak
– Prijedlog Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

8. Prijedlog odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kaštela
– Zaključak
– Prijedlog Odluke

9. Izvješće i Prijedlozi Komisije za dodjelu javnih priznanja za 2013. godinu
– Zaključak i prijedlog Odluke
– Izvješće Komisije za dodjelu javnih priznanja
Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada Grada Kastela

10. Prijedlog odluke o visini novčane nagrade za dodijeljeno javno priznanje
– Zaključak i prijedlog Odluke

11. Prijedlog odluke o naknadama članova Gradskog vijeća Grada Kaštela i članova radnih tijela Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća
Denis Ivanović, dipl. ing. v. r.

Napomena:
– materijali za toč.1. i 11. dostavit će se prije početka sjednice.

 

 

Poveznice