54. Sjednica Gradskog vijeća (nastavak)

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-01/0005
URBROJ: 2134/01-2-13- 2
K. Sućurac, 11. travnja 2013. g.

– Gradonačelniku
– Vijećnicima Gradskog vijeća

Predmet: Nastavak 54. sjednice Gradskog vijeća

– obavijest, se daje

Na temelju članka 87. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09 i 7/10) obavještavam Vas da će se nastavak 54. sjednice Gradskog vijeća Grada Kaštela održati dana 16. travnja (utorak) 2013. g. u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici prema utvrđenom Dnevnom redu te s prijedlogom za dopunu:

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Plana financijskog i operativnog restrukturiranja društva Konstruktor- inženjering d.d. za razdoblje 2013.-2017.g.
– Izvjestitelj: Josip Berket, Gradonačelnik.

 

Preostale točke Dnevnog reda:

13. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o premještanju nepravilno parkiranih vozila
Izvjestitelj: Stjepan Maglica, predlagatelj

14. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012.g.

– Izvjestitelj: Anđelko Drnasin, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo

15. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2012.godine

Izvjestitelj: Josip Berket, gradonačelnik

16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju komunalnog trgovačkog društva Zeleno i modro d.o.o.

17. Prijedlog Odluke o organizaciji parkiranja

18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Kaštela

19. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima lokalnog značaja

– Izvjestitelj t. 16. do t. 19.: Ronald Rejo, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam graditeljstvo,

zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo

20. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Kaštela

21. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela

Izvjestiteljica t. 20. i t. 21. : Višnja Špika, tajnica Vijeća

22. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel Sućurac

– Izvjestitelj: Damir Roso, predsjednik Odbora za mjesnu samoupravu

23. Prijedlog Zaključka o Inicijativi za izdvajanje etno -eko sela Opor (Botić) iz Općine Prgomet i priključenje Gradu Kaštela

Izvjestitelj: Darko Varnica, predsjednik Vijeća

24. Davanje suglasnosti na Odluke o dodjeli prostora na korištenje bez naknade

a) Dom za djecu Maestral
b) Udrugu roditelja djece s posebnim potrebama “Naša dica”
c) Hrvatsku gorsku službu spašavanja Split
d) Hrvatski veslački klub “Marina Kaštela”
e) Društvo za očuvanje kulturne baštine “Bijaći”
f) Udrugu navijača Hajduka “Torcida Donja Kaštela”
g) Muzej Grada Kaštela
h) Udrugu roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata grada Kaštela i Kaštelanske zagore

– Izvjestiteljica: Kasja Bedalov, savjetnica za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom

 

 

 

 

Poveznice