54. Sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-01/0005

URBROJ: 2134/01-2-13-1

K. Sućurac, 5. travnja 2013. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni

glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09 i 7/10) sazivam

54. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela

za dan 10. travnja (srijeda ) 2013. g. u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj

Izvjestitelj: Ronald Rejo, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam graditeljstvo, zaštitu

okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno

gospodarstvo i predstavnik Agencije Eko – Kaštelanski zaljev

2. Prijedlog odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

– Izvjestitelj: predstavnik Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split,

3. Izvješće Povjerenstva za praćenje stanja okoliša

– Izvjestiteljica: Ivana Rajčić, članica Povjerenstva

4. Izvješće o radu Muzeja Grada Kaštela za 2012. godinu

-Izvjestiteljica: Ankica Babin, ravnateljica

5. Izvješće o radu Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2012. godinu

– Izvjestitelj: Ante Šiškov, ravnatelj

6. Izvještaj o radu Gradske knjižnice Kaštela za 2012. godinu

-Izvjestiteljica: Renata Dobrić, ravnateljica

7. Financijsko izvješće Zajednice športskih udruga Kaštela za 2012. godinu

8. Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u športu Grada Kaštela Zajednice športskih udruga Kaštela

– Izvjestitelj t. 7 i t. 8.: Mirko Parčina, predsjednik

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara za Grad Kaštela

10. Prijedlog Zaključka o donošenju Plana zaštite od požara za Grad Kaštela

– Izvjestitelji t. 9. i 10. : Milivoj Taslak, vatrogasni zapovjednik Grada Kaštela, Darko Opačak,

pročelnik Upravnog odjela za pravne i kadrovske poslove, društvene djelatnosti, branitelje i mlade

11 . Izvješće Vijeća za praćenje rada dječjeg vrtića “Čarobni pianino”

-Izvjestiteljica. Nives Vilić, članica Vijeća

12. Vijećnička pitanja i prijedlozi

13. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o premještanju nepravilno parkiranih vozila
Izvjestitelj: Stjepan Maglica, predlagatelj

14. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2012.g.

– Izvjestitelj: Anđelko Drnasin, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo

15. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2012.godine

Izvjestitelj: Josip Berket, gradonačelnik

16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju komunalnog trgovačkog društva Zeleno i modro d.o.o.

17. Prijedlog Odluke o organizaciji parkiranja

18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Kaštela

19. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima lokalnog značaja

– Izvjestitelj t. 16. do t. 19.: Ronald Rejo, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam graditeljstvo,

zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo

20. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Kaštela

21. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela

Izvjestiteljica t. 20. i t. 21. : Višnja Špika, tajnica Vijeća

22. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel Sućurac

– Izvjestitelj: Damir Roso, predsjednik Odbora za mjesnu samoupravu

23. Prijedlog Zaključka o Inicijativi za izdvajanje etno -eko sela Opor (Botić) iz Općine Prgomet i priključenje Gradu Kaštela

Izvjestitelj: Darko Varnica, predsjednik Vijeća

24. Davanje suglasnosti na Odluke o dodjeli prostora na korištenje bez naknade

a) Dom za djecu Maestral
b) Udrugu roditelja djece s posebnim potrebama “Naša dica”
c) Hrvatsku gorsku službu spašavanja Split
d) Hrvatski veslački klub “Marina Kaštela”
e) Društvo za očuvanje kulturne baštine “Bijaći”
f) Udrugu navijača Hajduka “Torcida Donja Kaštela”
g) Muzej Grada Kaštela
h) Udrugu roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata grada Kaštela i Kaštelanske zagore

– Izvjestiteljica: Kasja Bedalov, savjetnica za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Varnica, dipl. iur., v. r.

 

Poveznice