52. Sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA

G R A D S K O V I J E ĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: 021-05/13-01/0003

URBROJ: 2134/01-2-13-1

K. Sućurac, 22. veljače 2013. g.

 

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09 i 7/10) sazivam

 

52. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela

za dan 28. veljače (četvrtak ) 2013. g. u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red

 

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

2. Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije te zaštite bilja na području Grada Kaštela

– Izvjestiteljica: Marinka Parčina, predsjednica Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za povjeravanje poslova obvezatne preventivne dezinsekcije ideratizacije te zaštite bilja na

području Grada Kaštela

3.  Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova higijeničarske službe na području

– Izvjestiteljica: Marinka Parčina, predsjednica Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova higijeničarske službe na području Grada Kaštela

4. Prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na

– Izvjestitelj:Marinko Kovačev, predsjednik Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za

povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Kaštela

5. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2013. godinu

– Izvjestitelj: Darko Opačak, pročelnik Upravnog odjela za pravne i kadrovske poslove,

društvene djelatnosti, branitelje i mlade

6. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava proračuna Grada Kaštela za 2012.g.

7. a) Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2013. g. s projekcijama za 2014. i 2015. g.

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2013. godinu

– Izvjestitelj t. 6. i t.7.: Anđelko Drnasin, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Varnica, dipl. iur., v. r.

 

Poveznice