51. Sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/0002
URBROJ: 2134/01-2-13-1
K. Sućurac, 8. veljače 2013. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09 i 7/10) sazivam

51. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 14. veljače (četvrtak ) 2013. g. u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni  red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 50. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Inicijativa za izdvajanje etno – eko sela Opor (Botić) iz Općine Prgomet i priključenje Gradu Kaštela
– Izvjestitelj: Jurica Botić, predsjednik Udruge za revitalizaciju sela Opor – Botić

4. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića “Kaštela” za pedagošku godinu 2011/2012. godinu
– Izvjestiteljica: Ivanka Vučica, ravnateljica

5. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića “Čarobni pianino” za pedagošku godinu 2011/2012. godinu
– Izvjestiteljica: Dea Jakaša Štolcer, ravnateljica

6. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Javne ustanove “Gradska knjižnica Kaštela”
– Izvjestitelj: Mate Šimundić, predsjednik Upravnog vijeća Gradske knjižnice Kaštela

7. Informacija javne ustanove Muzej grada Kaštela o pitanju rješavanja prostora
– Izvjestiteljica: Ankica Babin, ravnateljica Muzeja grada Kaštela

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli prostora na korištenje Turističkoj zajednici Grada Kaštela
– Izvjestiteljica: Kasja Bedalov, savjetnica za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom

9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
– Izvjestitelj: Ronald Rejo, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo

10. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnine u Kaštel Sućurcu putem javnog natječaja

11. Prijedlog Zaključka o kupovini zemljišta u Kaštel Sućurcu radi rekonstrukcije ulice Dr. Franje Tuđmana
– Izvjestitelj t. 10. i t. 11. :Joško Bedalov, voditelj Odsjeka za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom

12. Izvješće i Prijedlozi Komisije za dodjelu javnih priznanja za 2012. g.

13. Prijedlog Odluke o visini novčane nagrade za dodijeljeno javno priznanje
– Izvjestitelj t .12. i t. 13.: Damir Roso, predsjednik Komisije za javna priznanja

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Varnica, dipl. iur., v. r.

Napomena:

Do dana održavanja sjednice, Vijećnici mogu izvršiti uvid u kompletnu dokumentaciju pod t. 6. i t. 12.dnevnog reda.

 

Poveznice