50. Sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-01/0001
URBROJ: 2134/01-2-13-1
K. Sućurac, 18. siječnja 2013. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09 i 7/10) sazivam

50. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela

za dan 23. siječnja (srijeda ) 2012. g. u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni  red

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi

2. Usvajanje zapisnika sa 47., 48. i 49. sjednice Gradskog vijeća

3. Rasprava o Inicijativi Hrvatskog nogometnog kluba Val o potrebi preoblikovanja sa udruge gradjana_
– Izvjestitelj: Josip Berket, gradonačelnik

4. Prijedlog odluke o zabrani gradjevina odnosno izvodjenja radova

5. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu

6. Suglasnost na Odluku o dodjeli prostora na koriscenje Turistickoj zajednici Grada Kastela
– Izvjestitelj t. 4. do t. 6.: Ronald Rejo, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo

7. Prijedlog odluke o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnim osobama
– Izvjestitelji: Stjepan Maglica, predlagatelj i Darko Opačak, pročelnik Upravnog odjela za pravne i kadrovske poslove, društvene djelatnosti, branitelje i mlade

8. Prijedlog odluke o davanju Gradske sportske dvorane na Sokolaniu Kaštel Sućurcu na upravljanje javnoj ustanovi Športski objekti Kaštela

9. Prijedlog odluke o davanju na korištenje prostora športskih dvorana klubovima članovima Zajednice športskih udruga

– Izvjestitelj t. 8. i t. 9. : Darko Opačak, pročelnik Upravnog odjela za pravne i kadrovske poslove, društvene djelatnosti, branitelje i mlade

10. Prijedlog izmjene Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za dodjelu javnih priznanja
– Izvjestiteljica : Nives Vilić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Varnica, dipl. iur., v. r.

 

 

 

 

Poveznice