46. Sjednica Gradskog vijeća

Nastavak 46. sjednice Gradskog vijeća Kaštela održat će se u srijedu 31. listopada s početkom u 15 sati.Sjednica Gradskog vijeća Kaštela
46. sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela održat će se  25. listopada (četvrtak) 2012. g. u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 45. sjednice Gradskog vijeća

2.Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Prijedlog II. Izmjena Proračuna Grada Kaštela za 2012. g.
– Izvjestitelj : Anđelko Drnasin, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo

4. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2012. godinu

5.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u Gradu Kaštela za 2012. godinu
– Izvjestitelj t. 4. do t. 6.: Ronald Rejo, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo

7. Rasprava o Nacrtu Strategije kulturnog razvoja Grada Kaštela
– Izvjestitelj: Joško Grgin, član Kulturnog vijeća Grada Kaštela

8. Rasprava o stanju u prostoru na području ex Adriavinila
– Izvjestitelj: Darko Varnica, predsjednik Gradskog vijeća

9. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Muzeja grada Kaštela
– Izvjestiteljica: Viktorija Ban, predsjednica Upravnog vijeća Muzeja grada Kaštela

10. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana upravnog vijeća Gradske knjižnice Kaštela
11. Prijedlog Rjesenja o razrjesenju članice Kulturnog vijeća
– Izvjestiteljica t. 10. – 12. : Nives Vilić, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Varnica, dipl. iur., v. r.

Napomena:
Materijali za točke 2., 3., 4. i 5. dostavljeni su uz materijale za 45. sjednicu Gradskog vijeća

 

Poveznice