44. Sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/12-01/12
URBROJ: 2134/01-2-12-1
K. Sućurac, 5. rujna 2012. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09 i 7/10) sazivam

44. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 12. rujna (srijeda) 2012. g. u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 43. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Povijesna podloga za Konzervatorski elaborat donjokaštelanske obale (od kule Lodi do luke u Kaštel Starom)
Izvjestitelj: dr. sc. Mladen Domazet

4. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa privatnih i vjerskih
dječjih vrtića na području Grada Kaštela
Izvjestitelj: Darko Opačak, pročelnik Upravnog odjela za pravne i kadrovske
poslove, društvene djelatnosti, branitelje i mlade

5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2012. godinu
Izvjestitelj: Anđelko Drnasin, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun,
javnu nabavu i gospodarstvo

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Darko Varnica, dipl.iur.,v.r.

 

Poveznice