2. Sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA:021-05/13-01/0008
URBROJ:2134/01-2-13-1

K. Sućurac, 24. srpnja 2013. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10 i 6/13) sazivam

2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 29. srpnja (ponedjeljak) 2013. g. u 14,00 sati u Gradskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće 1. sjednice Gradskog vijeća

2. Vijećnička pitanja i prijedlozi

3. Prijedlog odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

– Izvjestitelj: predstavnik Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split

4. Nacrt konačnog prijedloga prostornog plana Splitsko – dalmatinske županije

– Izvjestiteljica: Ivana Ugrina, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

5. Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Kaštela

– Izvjestitelj: Ivan Udovičić, gradonačelnik

6. Prijedlog odluke o raspoređivanje sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Kaštela za

7. Prijedlog odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Kaštela

– Izvjestiteljica t. 6.. i t. 7.: Sanda Jakus, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesne samouprave

8. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje stanja okoliša

– Izvjestitelj: Denis Ivanović, predlagatelj

9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju stožera zaštite i spašavanja Grada Kaštela

10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju stožera zaštite i spašavanja Grada Kaštela

– Izvjestitelj t. 9. i t. 10.: Darko Opačak, pročelnik Upravnog odjela za pravne i kadrovske poslove, društvene djelatnosti, branitelje i mlade

11. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

– Izvjestitelj: Mario Duvnjak, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja
Predsjednik Gradskog vijeća
Denis Ivanović, dipl. ing. v. r.

Poveznice