15. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kaštela

 

       

          REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
                 GRAD KAŠTELA
           G R A D S K O  V I J E ĆE

KLASA: 021-05/15-01/0004
URBROJ: 2134/01-01/3-15-1
Kaštel Sućurac, 21. svibnja 2015. g.

Na temelju članka 74. stavak 1. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 7/10, 6/13 i 13/14) sazivam 

                              15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela
     za dan 27. svibnja (srijeda) 2015. g.  u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici                   

 Za sjednicu predlažem sljedeći                                                

                                                            D n e v n i    r e d 

 1. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća
 2. Vijećnička pitanja i prijedlozi
 3. Izvješće o radu i ostvarenju financijskog plana Muzeja grada Kaštela za 2014. godinu                           – Izvjestitelj: Ivan Šuta, ravnatelj Muzeja grada Kaštela
 1. Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice Kaštela za 2014. godinu                      – Izvjestiteljica: Renata Dobrić, ravnateljica  Gradske knjižnice Kaštela
 1. Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića “Kaštela” za pedagošku 2013/2014. godinu
  – Izvjestiteljica: Ivanka Vučica, ravnateljica Dječjeg vrtića “Kaštela”
 1. Izvješće o radu i izvršenju financijskog plana Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2014.godinu
  – Izvjestitelj: Ante Šiškov,  ravnatelj JU Športski objekti Kaštela
 1. Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Kaštela
  – Izvjestiteljica: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
  Plan zaštite i spašavanja
  Plan civilne zaštite
  Planovi pozivanja
 1. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
  – Izvjestiteljica: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove
 1. Prijedlog zaključka o odobravanju sklapanja sudske nagodbe između Grada Kaštela i Kemokompleksa d.o.o.
  – Izvjestitelj: Jakša Sokol, viši savjetnik za pravne poslove

Predsjednik Gradskog vijeća

Denis Ivanović, dipl. ing. v. r.

Poveznice