13. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić sazvao je 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela za dan 30. siječnja 2019. g. (srijeda) u 11 sati u Gradskoj vijećnici. Dnevni red se sastoji od 19 točaka:

1. Izvješće Mandatne komisije

- Izvjestitelj: Mili Novak predsjednik Mandatne komisije

2. Usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća

3. Vijećnička pitanja i prijedlozi

4. a) Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja grada Kaštela

b) Prijedlog odluke o razrješenju v. d. ravnatelja Muzeja grada Kaštela

- Izvjestiteljice: Sandra Zokić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove

5. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu

- Izvjestiteljica: Matija Marija Đikić, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu

nabavu

6. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i

biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Kaštela

- Izvjestitelj: Alen Lučić, direktor Zeleno i modro, d.o.o.

7. Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji

8. Prijedlog odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora

9. Prijedlog odluke o određivanju drugih djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima

10. Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

11. Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i

biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Kaštela

- Izvjestiteljica t. 7. do t. 11.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove

12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje

komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela

- Izvjestitelj: Ivan Čagalj, upravitelj Vlastitog pogona

13. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Kaštela za 2018. godinu

14. Prijedlog odluke o visini novčane nagrade dobitnicima javnih priznanja za 2018. godinu

- Izvjestiteljica: t. 13. i t. 14.: Dina Balić, predsjednica Komisije za dodjelu javnih priznanja

15 . Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Kaštela

- Izvjestitelj: Boris Škara, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

16. Prijedlog odluke o uključivanju Grada Kaštela u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje – POS

17. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveškog državljanina Boru Divkovića

18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nogometnom klubu GOŠK Kaštel Gomilica za provedbu ulaganja u projekt

19. Prijedlog odluke o javnom redu i miru

- Izvjestiteljica t. 16. do t. 19.: Marija Pelivan, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i imovinsko pravne poslove

 

Napomena:

Uvid u cjelokupnu dokumentaciju pod. točkama 4. i 14. može se izvršiti do početka sjednice.

Materijal pod točkom 1. vijećnicima će biti dostavljen do početka sjednice.

 


Materijale i poziv na 13. sjednicu Gradskog vijeća možete preuzeti linku ispod teksta

Poveznice