Postupci u tijeku

Naslov
Datum kreiranja
Broj predmeta
Rok dostave

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 29. prosinaca 2020.godine broj objave 2020/S 0F2-0046115

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 2/1/2021 10:00:00 AM sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 03. prosinca 2020.godine broj objave 2020/S 0F2-0043343

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 1/13/2021 10:00:00 AM sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31. kolovoza 2020.godine broj objave 2020/S 0F2-0031351.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 9/21/2020 1:00:00 PM sati.

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 26. kolovoza 2020.godine broj objave 2020/S 0F2-0031017.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 9/18/2020 10:00:00 AM sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 16. lipnja 2020.godine broj objave 2020/S 0F2-0022187.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 7/9/2020 1:00:00 PM sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 16. lipnja 2020.godine broj objave 2020/S 0F2-0022178.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 7/9/2020 10:00:00 AM sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge. Obavijest o nadmetanju za dodjelu društvenih i drugih posebnih usluga-javni ugovori-poziv objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 05. lipnja 2020.godine.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 6/23/2020 1:00:00 PM sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge.

Obavijest o nadmetanju za dodjelu društvenih i drugih posebnih usluga-javni ugovori-poziv objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 10. travnja 2020.godine broj objave 2020/S F21-0014305.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 4/27/2020 12:00:00 PM sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 23. ožujka 2020.godine broj objave 2020/S 0F2-0011908.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 4/15/2020 1:00:00 PM sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 10. ožujka 2020.godine broj objave 2020/S 0F2-0009915.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 4/22/2020 1:00:00 PM sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 06. ožujka 2020.godine broj objave 2020/S 0F2-0009519.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 3/27/2020 1:00:00 PM sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 04. ožujka 2020.godine broj objave 2020/S 0F2-0008997.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 3/25/2020 1:00:00 PM sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31. prosinca 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0050931.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 1/24/2020 10:00:00 AM sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31. prosinca 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0050871.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 2/10/2020 10:00:00 AM sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 26. lipnja 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0024972.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 8/9/2019 10:00:00 AM sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 04. lipnja 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0022442.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 6/26/2019 1:00:00 PM sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge.

Obavijest o nadmetanju za postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27. svibnja 2019.godine broj objave 2019/S F21-0021418.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 6/11/2019 1:00:00 PM sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 07. svibnja 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0018666.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 6/7/2019 10:00:00 AM sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 02. svibnja 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0017964.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 5/24/2019 10:00:00 AM sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge.

Obavijest o nadmetanju za dodjelu društvenih i drugih posebnih usluga-javni ugovori-poziv objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22. ožujka 2019.godine broj objave 2019/S F21-0010555.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 4/8/2019 10:00:00 AM sati.

More links

1234