Postupci u tijeku

Naslov
Datum kreiranja
Broj predmeta
Rok dostave

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 26. lipnja 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0024972.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 09.08.2019. godine do 10:00 sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 04. lipnja 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0022442.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26.06.2019. godine do 01:00 sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge.

Obavijest o nadmetanju za postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27. svibnja 2019.godine broj objave 2019/S F21-0021418.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 11.06.2019. godine do 01:00 sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 07. svibnja 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0018666.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 07.06.2019. godine do 10:00 sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 02. svibnja 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0017964.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 24.05.2019. godine do 10:00 sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge.

Obavijest o nadmetanju za dodjelu društvenih i drugih posebnih usluga-javni ugovori-poziv objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22. ožujka 2019.godine broj objave 2019/S F21-0010555.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 08.04.2019. godine do 10:00 sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 14. ožujka 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0009308.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 04.04.2019. godine do 10:00 sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 13. ožujka 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0009075.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 03.04.2019. godine do 10:00 sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 05. ožujka 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0007762.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 25.03.2019. godine do 12:00 sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28. veljače 2019.godine broj objave 2019/S 0F2-0007077.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 21.03.2019. godine do 10:00 sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu robe.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 27. prosinca 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0036530.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18.01.2019. godine do 09:00:00 sati.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18.01.2019. godine do 09:00 sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 11. rujna 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0024576.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 09.10.2018. godine do 10:00 sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31. kolovoza 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0023619.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 05.10.2018. godine do 10:00 sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 31. kolovoza 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0023600.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26.09.2018. godine do 09:00 sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28. lipnja 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0016784.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18.07.2018. godine do 10:00 sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge.

Obavijest o nadmetanju za postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 20. lipnja 2018.godine broj objave 2018/S F21-0016157.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 06.07.2018. godine do 10:00 sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 30. ožujka 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0008027.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 20.04.2018. godine do 12:00 sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28. ožujka 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0007700.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18.04.2018. godine do 12:00 sati.

Grad Kaštela pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova.

Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 22. ožujka 2018.godine broj objave 2018/S 0F2-0007094.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 19.04.2018. godine do 10:00 sati.

More links

Grad Kaštela pokrenuo je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge.

Obavijest o nadmetanju za dodjelu društvenih i drugih posebnih usluga-javni ugovori-poziv objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 15. ožujka 2018.godine broj objave 2018/S F21-0006370.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 03.04.2018. godine do 12:00 sati.

More links

123