Info/Aktualno/Novosti/Članak
< Povratak

Poziv korisnicima naknade za ogrjev

Poziv korisnicima naknade za ogrjev

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade s područja Grada Kaštela da dostave Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove ( IV kat soba 8.) do 25. rujna 2018. godine vlastoručno potpisanu izjavu da se griju na drva radi priznavanja prava na troškove ogrjeva.

Potpisana izjava o grijanju na drva je preduvjet ostvarenja ovog prava i bez priložene izjave Splitsko-dalmatinska županija neće doznačiti sredstva za isplatu troškova ogrjeva. Od korisnika zajamčene minimalne naknade traži se žurno dostavljanje potpisane izjave radi dostavljanja iste Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Obrazac Izjave može se preuzeti sa službene stranice Grada Kaštela u informatičkom obliku ili u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove ( IV kat soba 8.) u zgradi Gradske uprave u Kaštel Sućurcu, Braće Radić 1.

Sve potrebne informacije korisnici prava na isplatu sredstava za ogrjev mogu dobiti u sobi 8. na IV katu ili na tel. 021/ 205 219.