Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

Zapisnik o rezultatima Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom

Temeljem članka III. Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora i Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19), Grad Kaštela objavljuje zapisnik o rezultatima Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19)

Sukladno Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore poslovnim subjektima, a temeljem Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID – 19), donosimo popis poslovnih subjekata koji su se prijavili sukladno propisanim kriterijima.

Popis je objavljen prema redoslijedu zaprimanja prijava i sastavni je dio ovog zapisnika.

U napomeni je naveden razlog odbijanja zahtjeva za dodjelu potpore.

 

Članak II. Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID – 19) temeljem kojeg su zahtjevi odbijeni kaže:

"Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti mikro i mala poduzeća (do 50 zaposlenih), isključivo trgovačka društva, obrti i samostalne djelatnosti:

koji imaju sjedište na području Grada Kaštela, a obrti i samostalne djelatnosti i sjedište i prebivalište na području Grada Kaštela,

koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu,

koji imaju najmanje jednog zaposlenog,

koji nemaju evidentiran dug prema Gradu Kaštela na dan 01. veljače 2020. o kojemu službenu evidenciju vodi nadležni Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Kaštela.

Prijavitelji koji smatraju da su oštećeni zbog nepravilnog postupanja tijekom dodjele, imaju pravo podnijeti prigovor u roku od osam (8) dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Grada Kaštela.

Prigovor se može podnijeti zbog:

povrede postupovnih odredbi Odluke i Javnog poziva,

pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničkog stanja.

Prigovori se podnose elektroničkom poštom na e-mail adresu: potpore@kastela.hr.

Javnom objavom ovih rezultata na mrežnim stranicama grada Kaštela svi podnositelji zahtjeva se smatraju obaviješteni o rezultatima Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za potporu.