Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

VIDEO: „Kaštela - grad po mjeri čovjeka“ promotivni film povodom proslave Dana grada Kaštela 2020.

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja je održana povodom Dana grada Kaštela prikazan je promotivni film „Kaštela – grad po mjeri čovjeka“. Riječ je o kratkom video prikazu najvećih i najvažnijih projekata u gradu pod Kozjakom koji su trenutno aktualni, a posebno se odnosi na uređenje obale i komunalne infrastrukture. 

Film je dostupan u prilogu

 

More links