Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

Počinje podjela individualnih spremnika za komunalni otpad

Obavještavaju se korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada  na području Grada Kaštela  da će društvo Zeleno i modro d.o.o.  u ponedjeljak 9. rujna 2019. godine započeti s podjelom individualnih spremnika na području Kaštel Sućurca. Podjela spremnika obavljat će se od ponedjeljka do subote u popodnevnim satima.

Podjela u prvom tjednu će se vršiti redoslijedom po ulicama:

Gorice, Čaval, Zagorska ulica, Ledine, Donatova ulica, Ulica Vrilo, Nova ulica, Kacetine Stinice, Put Vitrenice, Put Smoljevca, Put kave, Ivana Pavla II do br. 76,

U trenutku dodjele novog spremnika svi korisnici dobiti će na potpis zapisnik o preuzimanju spremnika. Napominjemo da će se nakon podjele individualnih spremnika po svakom pojedinom naselju, zajednički spremnici postavljeni na javnim površinama povući, stoga je izuzetno bitno da svi korisnici preuzmu svoje spremnike.

Namjera je da se u  što kraćem vremenu podijele individualni spremnici  svi korisnicima u obiteljskim kućama, a određena odstupanja od prethodno navedenog plana su moguća ovisno o situacijama na terenu.  O detaljnom rasporedu dijeljenja spremnika po ulicama korisnici će biti obaviješteni.