Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

< Povratak

Obveza nošenja zaštitnih maski u zgradi Gradske uprave

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela te s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju zbog bolesti COVID 19 i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gradonačelnik je donio uputu o mjerama sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID 19.

Sve osobe koje dolaze u zgradu Gradske uprave obvezne su prilikom ulaska u zgradu dezinficirati ruke dezinfekcijskim sredstvom koje se nalazi kod portira ili na izdvojenom mjestu u predvorju. Također, sve osobe koje dolaze u zgradu Gradske uprave obvezne su u prostorima zgrade nositi zaštitne maske.

Više informacija, aktualnih podataka i preporuka u suzbijanju širenja koronavirusa možete pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo https://www.hzjz.hr/