Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

< Povratak

Obavijest o radu Gradske uprave za vrijeme pandemije

Zbog trenutne epidemiološke situacije i sprječavanja daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID – 19, rad gradske uprave Grada Kaštela od 2. rujna 2020. godine organizira se na sljedeći način:

- rad sa strankama i drugim osobama obavlja se prioritetno telefonskim ili elektroničkim putem

- ukoliko zahtjev stranke nije moguće riješiti bez prisutnosti stranke osobno svaki dolazak stranke mora biti unaprijed dogovoren telefonskim ili elektroničkim putem s nadležnim službenikom, koji dogovor portir provjerava sa službenikom prije dozvole ulaska stranci u prostore gradske uprave

- stranke su obvezne dezinficirati ruke prilikom ulaska/izlaska iz zgrade sredstvom za dezinfekciju ruku koje se nalazi na ulazu u zgradu

- stranke su obvezne cijelo vrijeme dok su u prostorima zgrade nositi zaštitnu masku za lice i  održavati fizičku udaljenost od najmanje 2 metra

-  strankama se mora izmjeriti temperatura pri ulasku u zgradu, ako je tjelesna temperatura viša od 37,2°C istima se ne dopušta ulaz u zgradu