Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

Obavijest o izvođenju radova u Kaštel Lukšiću

U ponedjeljak, 18. svibnja 2020. postavlja se privremena regulacija prometa nužna za izvođenje građevinskih radova na izvedbi kućnih kanalizacijskih priključaka u Lindlarskoj i Bardejovskoj ulici u Kaštel Lukšiću. Promet za sva vozila će biti onemogućen, osim za vozila stanara koja će imati pristup sve dok dinamika radova ne obuhvati njihove ulaze kućama. Očekivano vrijeme trajanja izvođenja radova je 3 mjeseca, a investitor je Vodovod i kanalizacija