Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

Koncert klape sveti Juraj i orkestra HRM-a

Ovoga petka, 6. rujna u okviru programa Kaštelanskog kulturnog ljeta umjesto koncerta klape Cambi nastupit će nastupa klapa sv. Juraj i orkestar HRM-a sa dirigentom Tonćijem Ćićerićem. Početak koncerta predviđen je u 20:30 sati na brcu u Kaštel Starom u organizaciji KKU Poklade. Koncertu prethodi Cvjetna povorka koja započinje u 18.30h od Nehaja do porta u Starom. Cijena ulaznice je 30 Kn.