Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

Javno izlaganje u postupku produžene javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš čvora na državnoj cesti DC8 i spojne ceste čvor Vučevica na autocesti A1 – čvor na državnoj cesti DC8

Na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 16. travnja 2020., stavlja se na javnu raspravu predmetna Studija.

  1. Javno izlaganje koje se nije održalo zbog situacije uzrokovane  Covidom-19 dana 03.04.2020., održat će se dana 22. svibnja 2020. u 11:00 sati u kinu Sv. Juraj u Kaštel Sućurcu, Ulica Ante Alfirevića 20.
  2. Na javnom izlaganju biti će predstavnici nositelja zahvata i ovlaštenika koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.
  3. Ovaj oglas objavit će se u dnevnom listu “Slobodna Dalmacija”, oglasnoj ploči i internetskoj stranici Splitsko – dalmatinske županije, te na oglasnim pločama i internetskim stranicama Grada Kaštela i Općine Klis.

 

 

More links