Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

Javni poziv za upis djece u program predškole za predagošku godinu 2019./2020.

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole koji se provodi u Dječjem vrtiću „Kaštela“.

Program predškole (tzv. mala škola) obvezan je za svu djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja su rođena od 01. travnja 2013. do 31. ožujka 2014. (odnosno koja će do 31. ožujka 2019. navršiti šest godina).

Program predškole obvezan je i besplatan te će se provoditi od 01. listopada 2019. do 31. svibnja 2020.

Obrazac Zahtjeva za upis djece u program predškole možete preuzeti na internet stranici vrtića www.dv-kastela.hr.

Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list djeteta (bez obzira na datum izdavanja dokumenta);
  • potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić;
  • presliku mišljenja prvostupanjskog tijela vještačenja (CZSS) ili odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka o postojanju teškoće o razvoju.

Upisi se obavljaju telefonskim putem na broj: 021/ 224-739 i 021/ 225-480 od 02. do 13. rujna 2019. svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 sati.

Roditeljski sastanak za roditelje djece polaznike Programa predškole održat će 18. rujna 2019. u 18:00 sati u Dječjem vrtiću „Maslina“ na adresi Put sv.Lucije 1, 21217 Kaštel Štafilić. Roditelji su na navedeni sastanak dužni donijeti ispunjeni Zahtjev za upis djece u program predškole zajedno sa traženom dokumentacijom.

Mjesto izvođenja programa predškole ovisit će o slobodnim kapacitetima Dječjeg vrtića „Kaštela“ te broju zainteresiranih za program predškole.