Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

< Povratak

Javni poziv poduzetnicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa

Grad Kaštela objavljuje javni poziv poduzetnicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih  sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom korona virusa (COVID-19).

Korisnici sredstava su: mikro i mala poduzeća, trgovačka društva, obrti  i samostalne djelatnosti:

  - koji imaju sjedište na području grada Kaštela, a obrti i samostalne djelatnosti i      sjedište i prebivalište na području grada Kaštela,

  - koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu,

  - koji imaju najmanje jednog zaposlenog,

  - koji nemaju evidentiran drug prema Gradu Kaštela na dan 01.veljače 2020. o   kojemu službenu evidenciju vodi nadležni Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Kaštela. Podnositelji prijave nisu dužni priložiti evidenciju o dugu nego će nadležni upravni odjel provjeriti stanje duga.

Javni poziv je otvoren do 15. svibnja 2020., a detalji o načinu prijave nalaze se u priloženim dokumentima