Gradsko vijeće na sjednici održanoj 1. srpnja 2019. godine donijelo je Odluku o komunalnom redu kojom se propisuje komunalni red na području grada Kaštela i mjere za njegovo provođenje. Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe

 Odluka o komunalnom redu Grada Kaštela

Ovlasti i obveze komunalnih redara, kao i obveze stranaka i javnopravnih tijela mogu se pogledati u Zakonu o građevinskoj inspekciji NN 153/13 (članak 42. do članka 60.) a 

Na temelju članka 3. Zakona o građevinskoj inspekciji, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo je i naputke o novčanim kaznama za fizičke i pravne osobe koje izriču komunalni redari u provedbi ovog zakona.

Stoga, mole se građani Grada Kaštela da obrate pozornost na donesene novine zbog velikih novčanih kazni koje su određene ovim naputcima.

Komunalno redarstvo

Komunalni redari su zaduženi za održavanje reda na javnim površinama grada Kaštela.

Komunalni redari:

Mate Grubišić
e-mail: mate.grubisic@kastela.hr
Mob: +385 91 601 9779
voditelj komunalnog redarstva

Damir Rajčić
e-mail: damir.rajcic@kastela.hr
Mob: +385 91 601 9774
komunalni redar zadužen za Rudine, Kaštel Novi

Lando Šiškov
e-mail: lando.siskov@kastela.hr
Mob: +385 91 601 9775
komunalni redar zadužen za Kaštel Stari, Radun

Damir Šiškov
e-mail: damir.siskov@kastela.hr
Mob: +385 99 733 4868
komunalni redar zadužen za Kaštel Lukšić, Kaštel Kambelovac

Nediljko Jurić
e-mail: nediljko.juric@kastela.hr
Mob: +385 91 601 9778
zamjenik voditelja komunalnog  redarstva zadužen za Kaštel Gomilicu i Kaštel Štafilić

Vlado Blažević
e-mail: vlado.blazevic@kastela.hr
Mob: +385 99 813 9485
komunalni redar koji postupa po Zakonu o građevinskoj inspekciji

Mate Lučić
e-mail: mate.lucic@kastela.hr
Mob: +385 99 733 4867
prometni redar

Julija Alajbeg Bilić
e-mail: julija.alajbeg.bilic@kastela.hr
Mob: +385 99 733 48 66
komunalna redarica zadužena za Kaštel Sućurac

 

Komunalne službe

Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih jama:

 • GORAN I ZORAN d.o.o.Petra Krešimira IV 73,Solin , tel: 021/374792 , 098/400100, cijena za m3 bez PDV-a 28,00
 • Obrt za prijevoz i usluge VEDRAN CIGIĆ, Krešimirova 34, Žrnovnica tel 021/472003 cijena za m3 bez PDV-a 28,00
 • EKO-TIM d.o.o.,Petra Krešimira IV b.b., Solin tel: 021/411915 098/707942, cijena za m3 bez PDV-a 24,00
 • Obrt za prijevoz i komunalnu djelatnost EKO,Oca Gabrića 37,Split tel: 021/374684, cijena za m3 bez PDV-a 30,00
 • ODVODNJA d.o.o.,Neslanovac 13,Split tel: 021/368968 cijena za m3 bez PDV-a 28,00
 • FINOĆA,zajednički obrt ,Put Strinje 80,Kaštel Sućurac tel: 021/225667 cijena za m3 bez PDV-a 30,00

 

Dimnjačarske usluge

 • Obrt KAMIN,vlasnik Renato Goreta,Duge njive 18A,Podstrana,za I radno područje (naselja Kaštel Sućurac,Kaštel Gomilica i Kaštel Kambelovac)
  Telefon: 021 335-386, 0959003791
 • Dimnjačarski obrt KOTAL-MONT,vlasnik Ivan Srdanović, Duge njive 18A,Podstrana za II radno područje (naselja Kaštel Lukšić, Kaštel Stari Kaštel Novi i Kaštel Štafilić)
  Telefon:0915567205

 

Sklonište za napuštene i izgubljene životinje (lokacija Žuvanče u Kaštel Sućurcu)

 

Sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina

ANIMALIS CENTRUM za usluge ,Kukuljevićeva 1, Split
Telefon: 021 567-403, 098360908, 0977608906