Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske iz razloga što se gospodarski subjekti prilikom preuzimanja dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave evidentiraju da su preuzeli dokumentaciju te se gospodarskim subjektima u slučaju da naručitelj uvrsti novi dokument ili izmjeni postojeći za predmetnu nabavu automatski dostavlja obavijest elektroničkom poštom kojom ih se obaviještava o promijeni dokumentacije za predmetnu nabavu.

Natječaj za zakup poslovnog prostora

s1Upravno vijeće Javne ustanove Športski objekti Kaštela objavilo je natječaj za zakup poslovnog prostora za ugostiteljsku djelatnost u Športskoj dvorani u Kaštel Starom. Obavijest je objavljena u Slobodnoj Dalmaciji 6. prosinca 2013. g., na oglasnim pločama Grada Kaštela, u K.Sućurcu i Športske dvorane u K. Starom, te na internetskim stranicama Grada Kaštela. Rok za podnošenje ponuda je 27. prosinca 2013. g., a otvaranje pristiglih ponuda na natječaj biti će 3. siječnja 2014. g. u 11:00 sati u Športskoj dvorani u K.Starom, Slavonska 7.   Natječaj za poslovni prostora